Διαβάστε το πλήρες κείμενο του Καταστατικού της Νέας Δημοκρατίας όπως εγκρίθηκε και ψηφίσθηκε από το 10o Τακτικό Eθνικό Συνέδριο του Κόμματος.



Κατεβάστε το καταστατικό εδώ