Βουλευτες

ΦΟΡΤΣΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΕΡΑΜΕΩΣ ΝΙΚΗ
ΟΙΚΟΝOΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ