Βουλευτες

Καράογλου Θεόδωρος
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ
Μάρκου Αικατερίνη

ΝΟΔΕ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Β'
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΛΟΥ 6, ΤΚ 54629 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
T.
2310-232555,237379
F.
2310/243187
node-b-thess@nd.gr